Tag Archives: metakognitiva

Det metakognitiva perspektivet

Jag funderar över det metakognitiva perspektivet och skissar upp mina tankegångar. Det metakognitiva perspektivet betyder att medvetet föra in denna aspekt i all undervisning – att tala om det vi lär oss och hur vi lär oss det vi lär … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Strategier, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments