Tag Archives: individ

Skolgång och perspektiv

Om man är sex år har man hela skollivet framför sig. Det är en oöverskådlig tid som vi vuxna ska förvalta med stort ansvar! Om man är femton/sexton år har man hela det obligatoriska skollivet bakom sig. Det har satt … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , , , | 3 Comments