Tag Archives: vision

Läroplanstankar – inget passivt mottagande alls!

Det jag mött då jag varit utomlands och i andra skolsystem är hur de förverkligar läroplanens mjukare och mycket svårare tankegångar med kursplanernas innehåll. Man talar i termer av att BYGGA LÄROPLAN! VÄVA IN LÄROPLANEN I RELATION TILL ELEVEN FÖRVERKLIGA … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Frågor kring värdegrund, vilken står du på?

Man bör ställa sig frågor om värdegrund: Hur grund är din värdegrund? Vilken värdegrund tror du på? Vilken värdegrund verkar du i? Vilken värdegrund tror du att du synliggör? Vad är en värdegrund? Vad har jag för värdegrund? Hur tror … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , | 9 Comments

Pedagogiska tankar utanför alltsammans

Man måste leva sin vision. Den är några hoppsasteg från verkligheten. Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: LA och la la la Tankar om språk: mitt i alltsammans och oändligt utanför Utanför är alltid utanför oavsett var

Posted in Barns rättigheter | Tagged | Leave a comment

Resan

Resan tar mig från en plats till en annan. Visionen tar mig från idé till verklighet! Anne-Marie (kommenterar gärna, jag behöver det) Inlägg som berör samma teman: Resan från Auschwitz Resa i tid och rum! Ide och idé

Posted in Visionerna | Tagged , | 3 Comments