Tag Archives: yrkesbekräfta

Läroplanstankar – inget passivt mottagande alls!

Det jag mött då jag varit utomlands och i andra skolsystem är hur de förverkligar läroplanens mjukare och mycket svårare tankegångar med kursplanernas innehåll. Man talar i termer av att BYGGA LÄROPLAN! VÄVA IN LÄROPLANEN I RELATION TILL ELEVEN FÖRVERKLIGA … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | Leave a comment