Tag Archives: lärarcoach

Att utveckla undervisningen

  Då jag började min lärarutbildning, den i klassrummet och tillsammans med eleverna, bad jag om att få besök i mitt klassrum. Det handlade aldrig om att något var på tok eller att någon elev var si eller så utan … Continue reading

Posted in Kollegialt lärande, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Pedagogiska samtal, Styrdokumenten, Undervisningen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Lärarcoachar denna vecka!

Det är mycket att tänka på och framförallt reflektera tillsammans om. Det tycker jag är väldigt spännande. Det vi gör ihop, det vi blir tillsammans och att de pedagogiska frågorna är på bordet. Inlägg som berör samma teman: Lärarcoach: Denna … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , | Leave a comment

Lärarcoach! Att vara i klassrummet och …

Jag lärarcoachar i klassrummen. Det är mycket, mycket intressant och väldigt värdefullt. Jag har bett lärarna utvärdera det vi gör och hoppas få tillåtelse att publicera dem här. Idag återkom jag till skolan där jag är och lärarna mötte upp … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , | 1 Comment

Lärarcoachning i klassrummet

Det tycks mig som en mycket god sak börjar utfomas i SkolSverige. Jag hör om coachning i klassrummet med fokus på lärarens utveckling och lärande bland eleverna. Det tycker jag om att höra. Det skulle jag gärna vilja delta i. … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten | Tagged , , , | Leave a comment