Category Archives: Läxor

Föräldrarna skiljer sig och elevens värld gungar

När föräldrar skiljer sig kan skolan betyda den kontinuitet som äventyras i hemmet. Rutinerna kan verka tryggande i skolan. Men också att eleven får möta vuxna som kan förstå att läxorna inte längre kan göras hemma, eller att det inte … Continue reading

Posted in Konsultation av något slag, Läxor, Pedagogiska miljöer, Relationer och vänskap | Tagged , , , , | Leave a comment

Läxorna hör ihop med det som pågår i skolan

Läser John Hattie; Synligt lärande för lärare, 2012, och funderar över läxorna. Följande är mina tankar: Vi kan inte tala generellt om läxornas vara eller inte vara. Vi behöver bli mer specifika med frågor rörande läxor. Då barn börjar skolan … Continue reading

Posted in Läxor | Tagged , , , , , | Leave a comment

”Tacka vet jag skolorna i Argentina”

Underbar text om skolorna i Argentina: ”Tacka vet jag skolorna i Argentina”, sa Pippi överlägset och tittade på barnen. ”Där skulle ni gå. Där börjar påsklovet tre dagar efter julovets slut, och när påsklovet är slut tar det tre dar … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Boken i undervisningen, Högläsning, Läxor, Litteratur och läsning | Leave a comment

Ett gensvar på mina lästexter för undervisning

Hej Anne-Marie! Vad roligt vi hade med texterna! Vi har inte hunnit läsa allihopa, för jag ville inte hasta igenom dem. Jag visade texten med projektor och först läste vi inledningen, (Snart kommer det en berättelse…) och alla fick förutspå … Continue reading

Posted in Läxor, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Leave a comment

Läxor ger fel bild av skolans arbete

Om vi ska ge läxor bör dessa presentera skolans innehåll och inte den lydnadskultur skolan har – att läxor ska man göra för man ska lära sig göra läxor. Synen på skolan formas av föräldrar när de sitter med sina … Continue reading

Posted in Läxor | Leave a comment

Upptagen av färgen på boken – om att inte kunna läsa

Det är avgjort viktigt att kunna läsa. Det vet varenda elev. De vet att de inte kan läsa. De vet att de kan läsa. De vet om varandras läsförmåga. I klassrummen kan elever läsa in varandras kunskaper. Ofta syns den … Continue reading

Posted in Boken i undervisningen, Föreläsningar jag ger, Läraryrket och lärarrollen, Läxor, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Sorg, Strategier, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet, Verkligheten, Vetenskap och teori | Tagged , , , , | 1 Comment

Läxor – vad, varför, hur och när

Läxorna är ett eget skolkapitel. Vi måste föra pedagogiska diskussioner om läxorna, varför vi ger dem, vad de ska betyda för eleverna, vad skolan signalerar genom dem. Det behöver inte heller göras till en antingen-eller fråga utan, som allt vi … Continue reading

Posted in Läxor | 5 Comments