Category Archives: Läxor

Frågor till eleverna: Hur förstår du? Hur gör du för att förstå? och lite om stavning

Att ständigt inbjuda till samtal om hur vi förstår tycker jag är oerhört viktigt. Vad förstår du? Hur förstår du? Vad vill du förstå? Vad förstår du inte? Jag vill hellre fråga än att själv gissa. Här har en elev … Continue reading

Posted in Läxor, Lektioner och lektionsförslag | Leave a comment

Läxorna jag gjorde en gång för länge sedan

Jag tyckte mycket om att göra roliga läxor till mina elever. Jag skapade små häften. Temat kunde vara att sova, att tjuvläsa. Då gjorde jag läxor utifrån en text som en författare skrivit. Jag gav uppgifter som berörde matematik, svenska, … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Läxor | 2 Comments

Varför har man läxor?

En fråga jag fick: Varför har man läxor? Jag tycker frågan är en utmärkt fråga för en lång, härlig, spännande, högt-i-tak-pedagogisk diskussion. Jag har många synpunkter och tankar. Och jag tror vi kan fundera på läxans betydelse och roll i … Continue reading

Posted in Läxor, Pedagogiska samtal | Leave a comment

Lästräna hemma och gipsa armen hemma också

Jag har aldrig förstått hur lärare kan säga att barn inte kan läsa och råda bot på det genom att säga att barnen ska läsa mer hemma tillsammans med föräldern. Jag är utbildad lärare och jag ska vara den som … Continue reading

Posted in Boken i undervisningen, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Läxor, Litteratur och läsning, Pedagogiska samtal | Leave a comment

Traditionell bokstavsinlärning? Ta bort ordet traditionell!

Vad tycker du om traditionell bokstavsinlärning? Jag fick frågan. Jo, jag tänker mycket på hur vi lär eleverna skriva, jag tycker och tänker. Det första jag tänker är att vi ska ta bort ordet traditionell. Allt är nytt för den … Continue reading

Posted in Grammatiken, Lärarens språk, Läxor, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogik, Pedagogiska samtal, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet, Verkligheten | Leave a comment

Att läsa och undervisa: Att läsa kartbok och koppla den till litteraturen

  En lektion i en skola vid 1900-talets början sa läraren till sina elever: – Här är världen! Gör en egen resrutt över världen. Ni får hitta på hur ni vill ta er fram, med vilka medel, med att gå, … Continue reading

Posted in Källkritik och undervisning, Kommunikationen, Läxor, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Ordförrådet, Redskapen | Leave a comment

Den bekräftande läxan

@Korlingsord Tack! Funderat mycket på ’den bekräftande läxan’ men förstår att Twitter kanske inte är det bästa forumet att prata om den:). Då skriver jag ett blogginlägg om det: DEN BEKRÄFTANDE LÄXAN Då jag fick en ny klass en gång för … Continue reading

Posted in Läxor | Leave a comment