Category Archives: Grammatiken

Undervisning att grubbla över: Varför ”den” och varför ”det”?

Inlägg som berör samma teman: Coacha undervisningen! Att coacha lärandet Klass 9 A: Pedagogerna och lärarna

Posted in Grammatiken, Modellerna, Ordförrådet, Textsamtal, Undervisningen | Tagged , | Leave a comment

Varsågod här kommer undervisning: Härma modellen och skriv eget

Kära lärare – varsågod en lektion för språket, för skrivandet, för tanke och samtal: En kort lärarhandledning:  Det ni behöver göra är att synliggöra texten på en whiteboard. Väl synlig för alla. Ni ska läsa texten högt. Först gör du det som … Continue reading

Posted in Anpassning, Boken i undervisningen, Formativ bedömning, Grammatiken, Inkludering, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Textsamtal, Undervisningen | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Läser Knausgård och tänker lektioner för alla årskurser

    Språket. Jag blir mer och mer övertygad om ordförrådets betydelse och begreppens storhet i undervisningen. Det finns inga begrepp vi kan ta för givna. Vi kan alltid fylla på dem och utvidga betydelserna så att eleverna får fylla … Continue reading

Posted in Boken i undervisningen, Grammatiken, Högläsning, Lektioner och lektionsförslag, Ordförrådet | Leave a comment

Traditionell bokstavsinlärning? Ta bort ordet traditionell!

Vad tycker du om traditionell bokstavsinlärning? Jag fick frågan. Jo, jag tänker mycket på hur vi lär eleverna skriva, jag tycker och tänker. Det första jag tänker är att vi ska ta bort ordet traditionell. Allt är nytt för den … Continue reading

Posted in Grammatiken, Lärarens språk, Läxor, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogik, Pedagogiska samtal, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet, Verkligheten | Leave a comment

”Synligt läsande” och ett slags åtgärdsprogram för att bli läsande lärare

Jag vill mynta begreppet SYNLIGT LÄSANDE, lånat ur begreppet SYNLIGT LÄRANDE: Jag tror vi ska använda allt vi gör för att synliggöra att vi läser, vad vi läser och hur vi läser. Att vi läser själva gör vi genom att berätta … Continue reading

Posted in Biblioteken, Föreläsningar jag ger, Grammatiken, Högläsning, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Redskapen, Skriver om ditt och datt, Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Rättningshögar eller textläsningshögar

Vilka signaler ger vi? Arbeten eleverna skapat läggs i rättningshögar för att rättas. Att rätta är ett gensvar och det är ett mycket litet gensvar. Ofta uppfattas det som en slags dom. Elevers texter är kommunikationsakter. Som sådana ska de … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Grammatiken, Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Leave a comment

Grammatik ur skönlitteraturen – presens, imperfektum och pluskvamperfektum

Grammatik kan få en vidgad förklaring via skönlitteraturen. Jag samlar på författares förklaringar till grammatiken. Här är det Kerstin Ekman som skriver: ”Presens var en tempusform som hon ogillade. Förbjöd den faktiskt. Hon sa det var ångestens tempus. Fast där … Continue reading

Posted in Grammatiken | 1 Comment