Category Archives: Grammatiken

Läser Knausgård och tänker lektioner för alla årskurser

    Språket. Jag blir mer och mer övertygad om ordförrådets betydelse och begreppens storhet i undervisningen. Det finns inga begrepp vi kan ta för givna. Vi kan alltid fylla på dem och utvidga betydelserna så att eleverna får fylla … Continue reading

Posted in Boken i undervisningen, Grammatiken, Högläsning, Lektioner och lektionsförslag, Ordförrådet | Leave a comment

Traditionell bokstavsinlärning? Ta bort ordet traditionell!

Vad tycker du om traditionell bokstavsinlärning? Jag fick frågan. Jo, jag tänker mycket på hur vi lär eleverna skriva, jag tycker och tänker. Det första jag tänker är att vi ska ta bort ordet traditionell. Allt är nytt för den … Continue reading

Posted in Grammatiken, Lärarens språk, Läxor, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogik, Pedagogiska samtal, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet, Verkligheten | Leave a comment

”Synligt läsande” och ett slags åtgärdsprogram för att bli läsande lärare

Jag vill mynta begreppet SYNLIGT LÄSANDE, lånat ur begreppet SYNLIGT LÄRANDE: Jag tror vi ska använda allt vi gör för att synliggöra att vi läser, vad vi läser och hur vi läser. Att vi läser själva gör vi genom att berätta … Continue reading

Posted in Biblioteken, Föreläsningar jag ger, Grammatiken, Högläsning, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Redskapen, Skriver om ditt och datt, Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Rättningshögar eller textläsningshögar

Vilka signaler ger vi? Arbeten eleverna skapat läggs i rättningshögar för att rättas. Att rätta är ett gensvar och det är ett mycket litet gensvar. Ofta uppfattas det som en slags dom. Elevers texter är kommunikationsakter. Som sådana ska de … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Grammatiken, Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Leave a comment

Grammatik ur skönlitteraturen – presens, imperfektum och pluskvamperfektum

Grammatik kan få en vidgad förklaring via skönlitteraturen. Jag samlar på författares förklaringar till grammatiken. Här är det Kerstin Ekman som skriver: ”Presens var en tempusform som hon ogillade. Förbjöd den faktiskt. Hon sa det var ångestens tempus. Fast där … Continue reading

Posted in Grammatiken | 1 Comment

Svenska språket – och alla skolbarns lika rättighet

Skolskillnaderna ökar läser jag i tidningen. Och det är mycket, mycket allvarligt tänker jag. Att lyckas i skolan är en förutsättning för att verka och delta i samhällslivet. Att skrivas ut i grundskolan, inte få möjligheten att få betyg i … Continue reading

Posted in Ansvaret, Föreläsningar jag ger, Grammatiken, Klassrummet, Kommunikationen, Modellerna | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Lektion: Om jag, vi, han, hon, de, den, dem

Så här kan vi undervisa: Ta en liten text för att modella ur. Den gör läraren för eleverna. Därefter tar lärare och elever en text som de funderar på tillsammans. Sen är det fritt för eleverna att välja ett kort … Continue reading

Posted in Grammatiken, Lektioner och lektionsförslag | Leave a comment