Tag Archives: medverkan

Läxorna hör ihop med det som pågår i skolan

Läser John Hattie; Synligt lärande för lärare, 2012, och funderar över läxorna. Följande är mina tankar: Vi kan inte tala generellt om läxornas vara eller inte vara. Vi behöver bli mer specifika med frågor rörande läxor. Då barn börjar skolan … Continue reading

Posted in Läxor | Tagged , , , , , | Leave a comment

Elevgensvar-skrivdialogen med författaren

Denna elev skriver mycket, gärna och rikligt med tangentbordet – inte med pennan! Jag förstår eleven. Jag gjorde samma uppgifter jag gav mina elever. Jag tyckte det var trögt att skriva med papper och penna. Här är texten som eleven … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Litteratur och läsning, Styrdokumenten, Svenskämnet, Värdegrunden | Tagged , , , , | 5 Comments