Tag Archives: kateder

Vad säger en kateder om skolan?

Vad säger en kateder om skolan? Ingenting. Jag är en undervisande lärare! Om jag vill ha en kateder så må jag ha det, de flesta klassrum innehåller en kateder och är redan utrustade med dem vare sig man vill ha … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , | 1 Comment

Klassrummet är ett pedagogiskt rum

Klassrummet! Så mycket det kan vara. Så mycket som det kan gestalta. Jag talar ofta om organisation. Den ska bära. Och det krävs mycket av en lärare att ändra ett klassrum till något mer tidsenligt. Katedern kan vara i rummet … Continue reading

Posted in Klassrummet, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten | Tagged , , , , | 2 Comments