Tag Archives: skolvänliga klassrum

Klassrummet är ett pedagogiskt rum

Klassrummet! Så mycket det kan vara. Så mycket som det kan gestalta. Jag talar ofta om organisation. Den ska bära. Och det krävs mycket av en lärare att ändra ett klassrum till något mer tidsenligt. Katedern kan vara i rummet … Continue reading

Posted in Klassrummet, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten | Tagged , , , , | 2 Comments