Tag Archives: pedagogiska miljöer

Något om julpyssel och änglar i flirtkulor och filt

Jag är ingen julpysslare. Ibland förvånar det mig att vi lägger så stor energi på att diskutera julpysslet. Ibland är den diskussionen så stor och tar så mycket pedagogisk tid, vad att köpa in, vad att göra och hur att … Continue reading

Posted in Kalendrar av alla slag, Klassrummet, Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Tagged , , , | Leave a comment

Lärarens tid och att ständigt uppfinna hjulet

Det är undervisningen som ska ta tid, få tid och hur läraren undervisar ska vara fokus i de pedagogiska diskussionerna. Genom dessa kan lärarna komma till sin rätt, få uttrycka sina frågor och vidareutveckla undervisningarna genom att dela och samtala … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , | 1 Comment

Rummet där vi är, där vi lär!

Lite krasst – en skola kan vara precis allt. Jag tror på skolan! Så tänkte jag då jag gick omkring i ett renoveringsobjekt i Edinburgh, på open-house-day, där man fick gå in i hus av olika karaktärer och olika stadier. … Continue reading

Posted in Pedagogiska miljöer, Verkligheten | Tagged , , , , , | Leave a comment

Böckerna i överalltmiljön

Böcker för barn ska finnas där barn är. Böckerna ska följa alldeles intill där barnen är. Om man sätter på sig en gummistövel eller en galonbyxa eller en snurrklänning eller en jacka eller en öronmössa eller en vante och alla … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Tingen mellan Vygotskij och Körling

Tingen mellan Vygotskij och Körling Lev Vygotskij: Vi har sett att i en reell situation där barnets egocentriska språk är kopplat till en praktisk verksamhet, till barnets tänkande, där är det verkligen så att tingen påverkar barnets intellekt. // Tingen – det … Continue reading

Posted in Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Daniel Pink – En helt ny värld – och mina tankar om den pedagogiska miljön

Som sagt jag läser Daniel Pink – En helt ny värld, 2009. Det är i många stycken en fantastisk bok. Den kittlar mina framtidstankar. Och jag tror det är nyttigt. Jag grubblar på skolmiljöerna och de pedagogiska miljön: Det visar … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Klassrummet, Pedagogiska miljöer, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Pedagogiska miljöer: Skolingå(ngar)

Skolans ingång intresserar mig. Skolans ingå. Skolans ingång. Men ingångar är också de presentationer till skolan som kommer långt innan man kommer dit. De ingångar som syns i en förälder som talar gott om sin skola, den elev som berättar … Continue reading

Posted in Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | 1 Comment