Tag Archives: IT-strategi

Lärarens tid och att ständigt uppfinna hjulet

Det är undervisningen som ska ta tid, få tid och hur läraren undervisar ska vara fokus i de pedagogiska diskussionerna. Genom dessa kan lärarna komma till sin rätt, få uttrycka sina frågor och vidareutveckla undervisningarna genom att dela och samtala … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , | 1 Comment