Tag Archives: stagnation

Skolutveckling som skrämmer mig…

Den skolutveckling som skrämmer mig är den där man tror man kan allt, har gjort allt, vet allt om eleverna, kan det mesta om uppdragen – då blir jag rädd. Den som tror att det kan bli bättre undervisningar, eleverna … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , | 2 Comments

Pedagogiska miljöer: Skolingå(ngar)

Skolans ingång intresserar mig. Skolans ingå. Skolans ingång. Men ingångar är också de presentationer till skolan som kommer långt innan man kommer dit. De ingångar som syns i en förälder som talar gott om sin skola, den elev som berättar … Continue reading

Posted in Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | 1 Comment