Tag Archives: skolingå

Pedagogiska miljöer: Skolingå(ngar)

Skolans ingång intresserar mig. Skolans ingå. Skolans ingång. Men ingångar är också de presentationer till skolan som kommer långt innan man kommer dit. De ingångar som syns i en förälder som talar gott om sin skola, den elev som berättar … Continue reading

Posted in Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | 1 Comment