Tag Archives: begreppsförståelse

Formativ bedömning: Dokumentera vilka begrepp som används

Jag talade igår om begrepp. Begreppsförståelse kommer nu i vartenda ämne i kursplanerna. Det är bra. Skolan för därmed in begrepp som undervisning. Och begrepp ska undervisas om, användas och utvecklas till att bli verktyg för ämnet och för elevens … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tingen mellan Vygotskij och Körling

Tingen mellan Vygotskij och Körling Lev Vygotskij: Vi har sett att i en reell situation där barnets egocentriska språk är kopplat till en praktisk verksamhet, till barnets tänkande, där är det verkligen så att tingen påverkar barnets intellekt. // Tingen – det … Continue reading

Posted in Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments