Tag Archives: skolan som arbetsplats

Omsätt Lgr 11: Om jag vore rektor skulle jag alltid …

Om jag vore rektor skulle jag kopiera upp läroplanens första sidor, alltså sid 7-11. Innan jag anställde en endaste person, alltså om jag anställde en resurs, en lokalvårdare, en kock, en intendent, en bibliotekarie, en psykolog, en fritidspersonal, en … … Continue reading

Posted in Skolorden, Styrdokumenten, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , | 7 Comments