”Dina glasögon … är dom för …”

Idag tittade eleven in i mina glasögon. Glasögonen speglar något i lila. Själv vet jag inte vad det är för lila i mina glas och jag irriterar mig på att de ibland ger ifrån sig en lila liten ruta. Eleven frågade;

– Är det glasögon för färgblinda?

 

Posted in Frågekonsten | Leave a comment

Välj ditt förhållningssätt

DSC_9073DSC_9074

Att välja är att göras medveten om att man har valmöjligheter. Valmöjligheter handlar inte bara om att välja bland ting utan också om att välja väg, välja hur man vill bemöta den man strax ska möta, välja pedagogiska vägar och välja förhållningssätt. Ett val har med medvetenhet att göra. Jag väljer att vara nyfiken, tolerant och varmt saklig. Och mitt val gör jag innan jag möter eleverna.

Astrid Lindgren skriver i Pippi Långstrump (1945) om lärarens beslut:

Tommy och Annika hade berättat för sin fröken, att det skulle komma en ny flicka som hette Pippi Långstrump. Och fröken hade hört också hört talas om Pippi i den lilla staden. Och eftersom hon var en mycket snäll och trevlig fröken, hade hon beslutat att göra allt för att Pippi skulle trivas i skolan.

Lindgren, Astrid; Pippi Långstrump, 1945, sid 40.

Också läkaren Peter Strang skriver i sin bok Att höra till om att ta medvetna beslut om hur man vill och ska bemöta sina patienter. Det gör att de möten man har blir bättre. Och att denna förbättring sker genom de egna handlingarna. Lgr 11 har de inledande två kapitlen som säger hur vi ska bemöta eleverna. Tomas Halling skriver i boken Bli ihop hur eleven ser upp i frökens ansikte och hur hennes blick är varm och vänlig. Det handlar om relation och lärande.

Jag skriver mycket om detta i mina böcker Läraren inom mig och Undervisningen mellan oss.

Ha det lärande gott!

Hej HOPP

Anne-Marie

Posted in Anpassning, Ansvaret, Känslor, Kommunikationen, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Relationer och vänskap | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Nervositeten är inte en

Elever samtalar och resonerar om hur att bygga. Körling 2007

Elever samtalar och resonerar om hur att bygga. Körling 2007

Nya lärare kan känna nervositeten inför det nya. En elev kan ha pirr  i magen för det som ska hända när skolan börjar. Ibland känns det så mycket att man får ont i magen. Då är nervositeten tung att bära. Men pirret, det där som är lagom, får oss att förstå allvaret och gör oss fokuserade och beredda. Pirret är nära de glada förväntningarna. Det är olika saker att känna. Att vara nervös betyder inte att man alltid är det. Omgivningen underlättar och tar emot.

Jag är lite pirrig inför morgondagen. Därför lägger jag fram kläderna idag. Om jag vore nervös in i kaklet och oroade mig svart och ledsen då är det fråga om något helt annat. En sådan rädsla kräver en omvärld som möter upp och inte gör saker och ting värre.

Ha det fint i skolan.

Hej HOPP!
Anne-Marie

 

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Ordförrådet, Skolstart | Leave a comment

Hela skolans hej

När barn börjar skolan ska de välkomnas av hela skolan. Vaktmästarens hej är lika viktigt som fritidspedagogen som möter upp, rektorns hej och varmt välkomna och lärarens varma Hej och välkomna.

Jag minns en gång en liten kille som glad i hågen gick till skolan. Han hade en ros med sig i näven. Den skulle hans lärare få. Rosen var stark. Röd lyste den. Vid lunchen hade han rosen i handen. När han gick hem hade han rosen med sig hem. Jag frågade om rosen. Han ville inte prata om det. Rosen han skulle ge kom aldrig fram. Eleven var inte sedd.

Att bli sedd. Med ögonkontakt. Se och välkomna. Det är barnens skola och deras värld. Vi arbetar för och med dem.

Posted in Ansvaret | Leave a comment

Föräldrabrev om läsning 2017

IMG_0643

Jag har skrivit ett nytt LÄSbrev.  Jag skickar er detta om ni låter mig få er mejladress. Detta brev kan delas ut till grundskolans föräldrar oavsett årskurs eller användas att högläsa ur vid ett föräldramöte. Ni kan också låna ord, meningar och stycken för att skriva ett eget.

Minns att i skolan lär vi oss att läsa under alla skolår och vi ska och får möta ett rikt och varierat utbud av texter i skolan.

Ha ett gott LÄSår!

Hej HOPP!

Anne-Marie

Posted in Föräldramötet, Högläsning, Synligt läsande | 91 Comments

Nedstämdheten och färgerna i raderna

P1410296-001

En viss nedstämdhet kan jag känna ibland. Den kommer av ensamheten eller då den blir för ensam. Men inte alltid. Ensamheten kan också vara behövlig. Men då den känns kan jag famla lite och känna mig liten vid kaffekoppen. Jag blir tre år och dricker kaffe. Jag behöver det mänskliga. Rösterna. Berättelserna. Golvets eko av fotsteg. Kanske hundens fantomtassar och hundens viftande på svansen. I alla möten; glädjen.

Med posten kom en stor bok. Idag öppnade jag den. Läste mig skratt. Läste mig färg. Läste mig en stund av lycka. Nja. Kanske mer för att jag lämnade då och sen och fick ett innehållsrikt nu.

Anne-Marie

Posted in Synligt läsande | Leave a comment

Anpassning och tillgänglig undervisning genom pedagogiska meddelanden bakom dörren

Då jag samarbetade med fritidspedagogen (1998) hade vi en överenskommelse att jag gjorde noteringar om vad varje elev specifikt kunde behöva samtala om, diskutera och lära tillsammans med en annan person i klassrummet. Jag satte därför upp en elevlista bakom dörren till materialrummet (det fanns ett sådant förråd i klassrummet) och där kunde jag meddela fritidspedagogen om vad varje elev behövde. Listan sparade jag för dokumentation och fritidspedagogen markerade vilka elever som fått en stund tillsammans med pedagogen. Det handlade inte om att några elever fick utan att alla elever hade denna tillgång. Alla behöver relation och undervisning.

Det underlättade för arbetet i klassrummet. Ibland tog fritidspedagogen över helklassen och jag använde mig av listan för att säkerställa att alla fick en stund med mig. Vad denna stund skulle innehåll handlade om vad just denna elev hade för behov och var denna elev befann sig i sitt lärande. Det handlade aldrig om att peka ut elever utan att i klassrummet anpassa undervisningen till var och en. Så här kunde jag skriva, låt oss säga att eleverna gick i årskurs ett;

Elev 1 – älskar bokstaven p. Leta ord i böcker som innehåller bokstaven p. Upptäcka, identifiera, läsa

Elev 2 – individuell högläsning. Som pedagog läser du högt ur elevens bok och låter eleven få tillgång till berättelsen genom dig. Sitt på samma sida om boken så att eleven kan följa med i texten eller studera illustrationerna. Stanna upp vid illustrationerna.

Elev 3 – Sitt ner och lyssna intresserat till elevens läsning

Elev 4 – Upptäckte kartboken – ta fram den och upptäck den tillsammans

Elev 5 – osv…

Detta gav fokus på lärandet. Det handlade mindre om att få eleverna att uppföra sig. Det får man på köpet. Nyfikenheten skulle gå att låna av läraren. Fokus likaså.

 

Hej HOPP!

Anne-Marie

 

Posted in Anpassning, Läraryrket och lärarrollen, Modellerna, Om jag vore rektor, Ordning och reda, Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal | Leave a comment