Här talar jag med Ulf Stark

Lyssna gärna!

Posted in Litteratur och läsning | Leave a comment

Boken öppnar en berättelse om dagen fram till jul

Julen 2010 en pappa, ett barn och en julgran, av Anne-Marie Körling

En berättelse om dagen fram till julledigheten och julfirandet eller vad vi nu firar. Vi firar olika saker och en del firar inte alls utan firar annat. Men fira högläsningen kan vi alltid göra. Böckerna är där för att öppnas som luckor och berättelserna är en skatt för dagen.

 • Ulf Stark och Eva Eriksson JUL I STORA SKOGEN börjar från dag ett och avslutas dag 25.
 • Mårten Sandén och Lina Bodén SKORSTENSJUL börjar också med att öppna berättelsen dag ett och avsluta den dag 24.

Det fina med böckerna är att de kan bli en tradition att läsa dem år efter år. Jag kommer att fortsätta skriva på detta inlägg, lägga till böcker (bara de jag läst) och också lägga till hur du kan låta eleverna möta berättelserna från dag till dag fram till lovet. Och som alltid ladda mötet med böckerna med nyfikenhet och generositet.

 

Posted in Högläsning, Litteratur och läsning | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Starks röst i högläsningsboken och högläsningen i boken

Det är inte lätt att tänka att Ulf Stark inte längre finns bland oss. Men hans röst finns i hans böcker. Jag läser ofta om Sommar i stora skogen (2015). Den tycker jag mycket om. Idag läser jag Jul i stora skogen. Bilderna är av Eva Eriksson.

Jag läser:

Dom går tillbaka till hundkojan. För det är där Vrese bor nu. Den är lagom stor för en hustomte. Han har gjort fint därinne med bord och stolar, dörr och fönster. Och vedspisen från flickans dockhus. Vrese tar ut humlan, släcker lyktan och tänder adventsljuset istället.

– Får jag sova nu? brummar humlan.

– Nej. Nu ska jag läsa, fnyser Vrese. Och du ska vara tyst och höra på så att du lär dej nåt.

Han plockar fram sin bästa bok. Den enda han har. ”Till ensamhetens lov” heter den. Så börjar han läsa:

– Vad är väl härligare än att ensam njuta av tystnaden …

Han har inte hunnit längre förrän det hörs ett svagt surr. Det är humlan som har somnat och snarkar och drömmer om sommaren.

Posted in Boken i undervisningen, Högläsning | Tagged , , , , | Leave a comment

Läslovet och några tankar om mötet med eleverna i skolan

P1130550

Läslovet är ett lov som sätter läsandet i fokus. Många gångar när barnen ska få tala om det de har gjort hamnar skolan i ett summerande och ser till mängd snarare än innehåll. Det gör att de som inte har läst mycket ofta känner sig sämre. Ett sätt att tala om läsningen modellar jag i Lärartidningen. Där handlar det om sommarläsningen men kan lika gärna översättas till vilken annan situation som helst. Jag funderar också på den lärare som berättar att de också hade läsuppdrag, och nu satt med ångesten över att inte ha läst det som rektorn krävde. Det gav läraren en känsla av att här gäller det att ligga lågt och undvika att visa hur det var ställt med det egna läsandet.

Vi ska fråga om läsningen; be eleverna berätta om något de läst, ställa följdfrågor om det, lyssna intresserat och inte döma eleverna för vad de inte har läst. Det handlar om att se till vad de har läst. Vårt intresse gör att eleverna blir intresserade och när vi visar intresse för vad var och en har läst och inte bedömer dem, jämför dem med andra, rangordnar dem i bättre eller sämre, skapar vi möjligheter för var och en av eleverna att läsa och att fortsätta att läsa.

Eleven som skrivit den lilla post-it-lappen i mitt klassrum har fått rikligt med tid att läsa i skolan. Eleven har läst sin bok och fått gott om tid att läsa den. Det handlar om en bok och inte om många böcker. Länge läste eleven sin bok. Det är viktigt att minnas att vi ska se framåt och att läslovet blir en naturlig del av skolans arbete, eftersom vi läser mycket i skolan och vi får tid att läsa så kommer läslovet bli ett lov vi inte behöver tjata om och påminna om. Det blir en naturlig del av läsandet. Det är lov. Vi läser för att vi kan och vill.

 

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged | Leave a comment

Pengar över och i all hast köpa in böcker till skolan

Eleven i klassen läser

Inte sällan får jag frågan om vilka böcker skolan ska köpa in. Ofta kommer frågan då det visar sig finnas pengar kvar och att dessa öronmärks till bokinköp. Det är bra att pengarna får gå till böcker. Men det är ofta bråttom med att köpa in, det måste komma på rätt sida om bokslut och årslut. Vilka böcker föreslår jag? Jag läser mycket och funderar mycket kring det jag läser men skolan byggs inte upp av vad jag tycker och anser utan hur vi ser till att barn får och kan läsa och kan fortsätta att läsa. Däremot vill jag gärna ingå i samtal om vad vi tänker, kommunicerar och lär av och genom barn- och ungdomslitteraturen.

Om det är böcker till en skola är det av vikt att de ger många elever läsmöjligheter. Böckerna ska bidra till att läsandet blir en rolig och lärande aktivitet. Böckerna ska främja lärande och fortsatt läsande. De ska också bidra till lärarens högläsning.

Det finns flera sätt att gå tillväga:

 • samtala och rådgör med en bibliotekarie, be om råd och lyssna till det som sägs och den erfarenhet och den kunskap bibliotekarien har
 • läs och inspireras av Kulturrådets Barn- och ungdomsbokskatalog
 • besök en bokhandel och resonera med bokhandlaren
 • följ kontinuerligt recensioner och också Kamratpostens recensioner
 • avsätt tid till diskussioner om barn – och ungdomslitteratur på de pedagogiska möten skolan har och ger tid till

Hej HOPP!

Anne-Marie

Posted in Litteratur och läsning | Tagged , , , , , | Leave a comment

Nutidsorientering. Detta gör jag nu!

IMG_7791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vart jag mig i världen vänder

har jag en bok i mina händer”

Efter två intensiva år som läsambassadör har jag tagit en tjänst, en unik sådan, i en grundskola. Där har jag det väldigt bra och trivs som fisken i vattnet. Det jag gör är att undervisa, undervisa, undervisa. Ibland en till en, ibland vägledd undervisning, ibland i helklass. De ordinarie lärarna har allt ansvar för klassen och jag är i ett rum intill deras klassrum. I en årskurs två. ”Vad förvånar mig” antecknar jag varje dag:

 • Att det är så viktigt att låna ut av sitt intresse
 • Att barnens kunskaper i engelska är hög, både att läsa, översätta och uttala
 • Att barn undervisar barn i högre utsträckning än vad vi tror och förstår
 • Att barn vill ha mer utmaningar än vad vi tror dem om
 • Att relationerna är avgjort viktiga men att de byggs upp kring ett lärobjekt
 • Att ledorden tänka, kommunicera och lära kan leda oss långt

Jag utvecklar undervisningsformer, både individanpassar och individutmanar, och det gör jag i både grupp och enskilt. Jag arbetar deltid och lägger upp tiden i samråd med biträdande rektor och kollegor.

Övrig tid reser jag land och rike kring och föreläser! Är det till skola handlar föreläsningarna eller modellandet om undervisningen, relationerna och att hålla som ledare. Jag är orienterad mot undervisningen som objekt och ser oss som aktörer kring denna. Också då jag föreläser. Ofta handlar det om textsamtal och hur man gör dessa, vilket är ett roligt och kreativt arbete och hur man genomför dem utan att släppa fokus. I andra fall föreläser jag för bibliotek, föräldrar eller som snart i utlandet och från en teaterscen. Däremellan skriver jag. Artiklar ibland. Böcker ibland. En ny bok kommer den 8 januari. Sen har jag en annan bok som jag skriver, en ganska liten med viktig sådan. Hur jag hinner?

Jag får alltid den frågan men kan aldrig svara på den. Jag tänker mycket, tar långa promenader, tycker om att arbeta och arbete roar mig. Jag vill alltid lära mig och det driver mig att fortsätta lära mig. Jag är nyfiken till min natur.

Hej HOPP!

Anne-Marie

 

 

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

Skolforum 2017! Hej HOPP!

Hej alla som är på Skolforum. Jag pratar gärna med den som vill, om pedagogik, lärarens betydelse och roll och om undervisning. Grabba tag i mig om ni vill. Kanske står jag hos Lärarförlaget och pratar. Gå gärna dit. Där finns andra lärarförfattare att tala med. Men om jag är på språng och ser en aning stressad ut så är det för att jag är på väg till platser där jag ska tala. Så här ser mitt schema ut. Vi syns!

Skärmavbild 2017-10-29 kl. 07.38.12

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment