Tag Archives: upphittarförmåga

Dyslexi och upphittarförmåga

Jag tänker att vi ska stötta och ge förutsättningar, inte begränsa innebörderna. Rätt skolgång kan skapa upphittarförmåga och ge resten av världen något stort att ta del av. Och språket … det är inte bara skriftligt … lyssna till berättelsen … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , | Leave a comment