Idé: Läsa från förskola till årskurs nio

Jag hade en tanke om hur läsningen skulle kunna se ut från förskola och genom grundskolan. Jag tror vi kanske måste förstå vad vi i verksamheterna kan göra. Jag tänkte så här:

Förskolan:

Upptäcka böckerna, se in i äventyret och lyssna till högläsaren. Visa vägen in i böckerna genom att ha böcker där lärare både spontanläser och organiserar för mötet med boken. Barnen måste få prata om de läser om och härma ord som är roliga att säga och upptäcka. Att följa Bokstart

Förskoleklass:

Bokstäverna, ljuden och böckernas äventyr som förmedlas av lärare och klasskamrater. Mängder av böcker i både klassrum och bibliotek. I förskoleklass ska vi rimma, ljuda så det låter om bokstäverna.

Lågstadiet:

Nu ska vi läsa. Eleverna ska få en god och trygg läsundervisning som säkerställer att de kan läsa och kan och vill fortsätta att läsa. Böcker att titta i, läsa ur och böcker att lyssna till när lärare läser högt. Tid för det mödosamma ljudandet som vägen till läsningen innebär men kantat med lärarens högläsning som envist visar vägen till att bli en läsare.

Att följa: Väck boken Kulturrådet En bro av poesi

Mellanstadiet:

Läsa för att läsa. Böcker som lockar till självständig läsning. Väl avsatt tid för läsning i klassrummet kantat med lärarens högläsning. Här ska utvecklingen följas hos varje elev så att ingen slutar att läsa utan attityden att läsa för nyfikenhet och iver att veta, lära och känna. Den stora läsutmaningen för de som går i fyran. Den stora läsutmaningen betyder också att läsningen har förutsättningar att fortsätta i årskurs fem och årskurs sex och vidare över stadierna. Ge eleverna gott om tid att läsa. Sen ska vi naturligtvis lyssna till SR Barnens romanpris

Högstadiet:

Här kan litteraturkursen bli något mer styrd. Läraren väljer en bok som alla läser. Läsningen ska både vara gemensam som enskild. En sådan läsning kan komma till stånd om eleverna har fått en gedigen utbildning och gott om tid att läsa i skolan. Här kan läraren och eleverna diskutera en gemensam bok. Men samtidigt måste också varje elev få upptäcka sin egen läslust och få gå till skolans bibliotek. Vi behöver också tänka att eleverna behöver mod att läsa det de inte genast väljer själva. Elever som slutat läsa måste få stöttning och uppmärksamhet så att de kanske kan knyta an till sina tidigare lästa böcker och ta vid där.

Skolbiblioteksbesöken bör vara obligatoriska för alla elever i skolan, oavsett årskurs. Samtal om det vi läser ingår både när vi läser gemensamt och individuellt.

Ja, så tänkte jag.

Ska fortsätta att fundera.

Hej HOPP,

Anne-Marie Körling

Det här inlägget postades i Undervisningen. Bokmärk permalänken.