Tag Archives: att kasta skolmat

Rektorns plan

Idag berättade rektorn om sin mycket noggranna och medvetna plan att skapa en matsal och ett nytt tänk kring skolmaten och elevernas matvanor. Den plan rektorn haft tog sin början för fem år sedan. Och så i år blir skolmaten … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Pedagogiska miljöer | Tagged , , , , , , | Leave a comment