Tag Archives: att skriva och samtala om ord

Lektionsförslag – sätt in detta ord i en mening

Denna lektion kan vara såväl muntlig (mycket muntlig) för att senare bli skriftlik. Läraren eller någon annan fingerfärdig snabbskrivande person kan låta varje elevs mening bli åskådlig genom interaktiv whiteboard men då måste personen ifråga inte tvinga eleverna att säga … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , | Leave a comment