Tag Archives: matematiksvårigheter

Lärarens tid och elevernas tidspress

Jag minns mina matematiklektioner med vånda, mest med handsvett och tårar. Läraren gav uppgifter och så satte alla klasskamrater igång att arbeta och lösa. Jag hade min rädsla att först bemästra och när läraren tittade på klockan och de flesta … Continue reading

Posted in Matematikundervisning | Tagged , , | 3 Comments