Textsamtal gör mig till en undervisande lärare

Textsamtalen är textens trådar ut i klassrummet, fäster sig vid elevens erfarenhet, knyter samman textens innehåll med elevens vardagsspråk, gör läraren nyfiken på sin egen undervisning och hur den ger så många ingångar för läraren att verka i sin profession. Jag har utvecklat min förmåga att textsamtala sedan 2002 då jag fick utbilda mig i konsten att genomföra dem, få kunskap och insikt om varför de ska genomföras och hur de möjliggör för eleverna att lära, tänka och utmanas.

För mig betyder textsamtalen:

  • en återkommande undervisningsform som omsluter alla skolans ämnen
  • att jag får undervisa
  • en möjlighet att genom textsamtalen utveckla min förmåga att undervisa och utveckla undervisningen
  • att möta de utmaningar som synliggörs genom att eleverna samtalar och berättar. Det eleverna inte kan skapar jag undervisning kring.
  • kreativitet och nyfikenhet. Frågorna jag ställer måste jag fundera på, både frågor och följdfrågor
  • Ta vara på den förvåning jag känner – förvåning över hur eleverna lär sig genom att formulera sig och hur andra elever knyter an till innehållet genom att lära av varandra i klassrummet.
  • Bejaka elevernas frågor. De kan något som frågan visar. Vad och hur är något jag undersöker.
  • ger mig yrkeskänslor av mening och sammanhang. Att mina lektioner påverkar elevernas lärande. Att de får modeller och får lära sig.

 

 

Det här inlägget postades i Textsamtal. Bokmärk permalänken.