Erövra läroplanen och kursplanerna – så utvecklas lärarfrihet

Vi ska erövra styrdokumenten att bli något varje lärare kan. Vi ska lära oss att använda kursplanernas gemenskap, med lärare och i ämnen. På detta vis kan vi frigöra oss från det bokstavligt upplevda tvånget och genomföra undervisningar som spränger gränserna för vad och varför. Jag tror på lärarnas kunskaper och elevernas möjligheter. Det är när lektionerna gör skillnad och ger mening och innehåll.

 

Det här inlägget postades i Läraryrket och lärarrollen. Bokmärk permalänken.