Faktiska verkligheten: dokumentation och lärarens arbete

  • Lärare 7-9 
  • Undervisar 108 elever
  • Mentor för 14 elever
  • Undervisar i fyra ämnen
  • Sätter 432 betyg
  • Skriver 432 omdömen
  • Håller i 14 utvecklingssamtal
  • Förbereder 108 skriftliga utvecklingssamtal och underlag för andra lärares utvecklingssamtal
  • Dokumentationsarbetet rör hösttermin och vårtermin
Till detta ska tilläggas att lärare förbereder lektioner och är med elever. Det är kanske det som ska lyftas och fokuseras på. Det finns en större mänsklig aspekt att också väga in. 

Det här inlägget postades i Läraryrket och lärarrollen. Bokmärk permalänken.