Tag Archives: gruppen

Sociala människan och individens fel

Människan föds social. Hon samspelar och initierar till samspel. Hon formas i miljön och i den kultur hon växer upp i. Skolan är i högsta grad en social plats. Vi är gruppindelade. Klassen är vår utgångspunkt. Man tillhör en klass. … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , | 8 Comments