Tag Archives: hänsyn till barnets bästa

Underbara skollag!

under inledande bestämmelser 1 KAP 10§ Särskild hänsyn till barnets bästa Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne.   I stort sett … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , | Leave a comment