Tag Archives: vad är en lärare om tre år

Framtidstanke: Hur ser läraryrket ut om tre år?

För länge sedan höll jag ett föräldramöte under temat – Hur ser vi på våra barn om tre år? Vilka är våra barn om tre år? Vad behöver våra barn om tre år? Det var för att börja tänka lite … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , | 2 Comments