Elevhälsan hälsar på!

Elevhälsan får nya uppdrag i och med den nya skollagen. Jag gillar den nya skollagens möjligheter. Men så tänker jag:

Vad sa man i de gamla styrdokumenten Lgr 69:

”Allmänt innebär elevvård, att skolan ska söka hjälpa varje elev att lära känna sig själv, att på egen hand bilda sig en uppfattning om de uppgifter, som skola och samhälle ställer, att komma till rätta med personliga problem och så långt möjligt utveckla sina  olika egenskaper. I denna vidrare mening är elevvård alltså inte enbart ett antal särskilda anordningar eller åtgärder, som skolan kan tillgripa, när svårigheter av skilda slag uppträder. Det är snarare fråga om den anda och de arbetsformer, som allmänt bör prägla det dagliga arbetet i skolan. Elevens egen aktiva medverkan har i detta sammanhang en avgörande betydelse liksom den samhörihget och den samverkan mellan alla dem som deltar i skolarbetet och som är väsentliga villkor för att skolan skall kunna utföra sina uppgift med framgång. ”

Detta är en nästan ordagrann överföring från Läroplan för grundskolan, 1960, men där  uppdraget för elevhälsan är att förekomma uppkomsten av skolsvårigheter och personliga problem för den enskilde.

Jahaja! Så såg det ut en gång i tiden. Kan alltid vara bra att veta. I övrigt delar jag inte riktigt de efterföljande texterna om elevhälsan – och jag har därför valt att plocka fram det jag tycker om. Så partiskt är det. Källkritiken är god!

Källkritiken?

Läroplan för grundskolan, Kungl. Skolöverstyrelsens skriftserie 60,  1962

Lgr 69 Läroplan för grundskolan, allmän del, Skolöverstyrelsen 1969

Det här inlägget postades i Läraryrket och lärarrollen, Skolorden, Skolrättigheter och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.