Lektion GEOGRAFI, MUSIK och det vidgade musikbegreppet


MIN FARFARS SÅNG


VÄRLDENS FÖRSTA RAPLÅT!

Här är en idé och ett uppslag till geografilektioner genom musik. Jag skulle uppmuntra mina elever att leta sånger och filmer som handlade om städer, länder, byar, öar, vattendrag och presentera dem för klassen. Det är också så att klippen kan diskuteras politiskt, vad vill de säga, berätta. Man kan också tala om bildens betydelse för musiken, dvs, det vidgade musikbegreppet, vad säger musiken, vad säger bilderna, hur berättar de samma berättelse eller olika berättelser, källa och källkritik kan diskuteras också.

Denna idé är bara att förvalta och ta, men att också ansvara för att innehållet blir och görs elevnära.

Läroplanen säger att efter alla år i  grundskolan ska eleven har fått kunskaper ”att använda och ta del av många uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud” samt att ”kan använda moderna teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och … (s. 14).

Skolan ska också beröra olika perspektiv: historiskt, miljö, internationellt och etiskt perspektiv (s. 9 och 10).

Själva kursplanerna i musik berättar att innehållet i lektionerna ska beröra:

* analysera och samtala om musikens uttryck i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Detta är ett huvudinnehåll som bryts ned till ytterligare innehåll under varje årskursspann. Exempelvis kan kunskap om hur andra gör och skapar bidra till egna enkla former av musikskapande med utgångspunkt i text och bild.

* Vi kan också diskutera framföranden, vilket är ett undervisningsinnehåll i årskurs 4-6. Det betyder att eleven själv ska kunna framföra. För detta behövs modeller. Modellerna hämtar eleverna ofta ur musik de själva gillar och lyssnar till.

Då det gäller geografi så omnämns namn som vi kan leta efter i kartböcker, googla eller på hur många sätt vi kan hitta platserna som vi möter i sångerna. Det handlar också om att identifiera sångerna, kunna texterna, höra namnen. Det är mängder av saker vi övar oss i.

Det här inlägget postades i Geografi, Lektioner och lektionsförslag, Musik. Bokmärk permalänken.