Skolans rika möjligheter – att ge av dem – och ge lite till

Skolan är en plats för rika möjligheter. Skolan är generös. Låt oss lista det vi kan ge. Om eleverna inte förstår så varierar vi undervisningen, lägger till ord så att alla kan inkluderas i undervisningens fokus, låter bli att skilja fel från rätt, utmanar i tanke och handling, ger, ger och så ger vi lite till. Vårt förhållningssätt kan vi pröva inom lärarkåren. Skolan är en plats för rika möjligheter. Låt oss leva oss in i orden läroplanen förmedlar. Varje barn går i skolan. Varje barn ska få lära.

 

This entry was posted in Läraryrket och lärarrollen. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *