Daily Archives: 05 november 2012

Tack till en fin rektor och ett nyfiket kollegium

Idag, idag! Inlägg som berör samma teman: Ett utvidgat kollegium: sociala medierna, gemensam läroplan och så det där att läsa dikten Leksaker till övergivarpriser och en mandarin på ett huvud Det utvidgade kollegiet – Ett samtal om detta viktiga kollegium

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

Att ordberika i klassrummet

Detta att följa det som sker i klassrummet. Följa orden som eleverna undrar över. Och ge alla elever möjligheter att erövra dem. Ja, om detta föreläser jag. Det handlar om att följa. Följa. Följa. Och ge. Skolan ska vara generös.  … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Ordförrådet | Leave a comment

Tack Lidingö Kommun – för en fantastiskt roligt föreläsning med er

Jag log då ni satte igång era diskussioner. De om en-minuters-mummel. Jag föreläste om de fyra perspektiven i läroplanen. Och när jag hörde och lyssnade in er står jag fast vid att det femte perspektivet fortfarande saknas – det metakognitiva. … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger | Tagged , , , | 3 Comments