Tag Archives: Anders Broberg

Samspelssituationer i skolan

”Som vi tidigare betonat, så utvecklas barn positivt av goda samspelssituationer … ” Jag läser boken ”Anknytning i förskolan” av Anders Broberg, Malin Broberg och Birthe Hagström, Natur och Kultur, 2013. Jag tänker skola. Om hur vi lärare kan möjliggöra … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , | Leave a comment

Dagens bok giv mig för imorgon!

Jag köpte den här boken idag. Den har jag läst för mycket länge sedan, och också på min lärarutbildning. Men jag ville läsa den i ljuset av kommunikationen mellan Piaget och Vygotskij. Så nu är mitt läsande anslag ett nytt. … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning | Tagged , , , , , , , , , | 5 Comments