Tag Archives: att tänka på då det gäller elevens namn

Elevens namn i skolan

Under alla år jag föreläst har jag talat om vikten av att rätt uttala, omnämna och förvalta elevens namn. Det är för att namnet är kopplat och starkt knutet till identiteten. Vi är våra namn. Vi blir till i våra … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , | Leave a comment