Tag Archives: den japanska lektionen

Den japanska lektionen

Då jag fick förmånen att besöka en japansk lektion var jag utanför mitt eget språks gränser och inne i ett språk jag inte alls kunde eller förstod. Trots det kunde jag läsa av lärarens förhållningssätt, lektionens progression, elevernas med- och … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , | Leave a comment

Mitt skolbesök: Åh för den japanska undervisningen!

Jag kan inte släppa den japanska undervisningen. Jag kan inte. Det var något som fängslade mig mer än bara den mycket goda undervisningen och det stora samspelet med alla elever. Det var något i lärarens blick då han tittade ut … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Läraryrket och lärarrollen, MITT UTVIDGADE KOLLEGIUM. Hälsa på en kollega, bara ett klick bort, Pedagogik | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments