Tag Archives: framgång

Framgångarna i skolan

Framgångsrika lärare är modeller för andra lärare i skolan riktade kompetensutvecklingar höga förväntningar man har koll på varje elev och dess kunskapsutveckling relationerna på arbetsplatsen och värdegrundsarbete inkluderande syn god elevhälsa samsyn kring mål Detta i Dagens Nyheter! Jag tänker: … Continue reading

Posted in Värdegrunden | Tagged , , | 3 Comments