Tag Archives: ledarskap

Grammatik, språk, Newton och ledarskap- allt i tango

Jag hamnade på en tangokurs! Alltså jag smög mig i för att titta för det såg så spännande ut. De två som ledde tangokursen talade om dansen som kommunikation. De talade om tyngdkraften och Newton. De talade om avståndet som … Continue reading

Posted in Intervjuer, Kommunikationen, Ordförrådet, Relationer och vänskap, Strategier, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Luta sitt fulla huvud

Jag lutade mitt fulla huvud en aning hit… och sedan en aning dit. Tänk att få tömma ut några tankar här… och några där… ett huvud fullt av framåttänk, pedagogiktänk, mötestänk, visionstänk… mina tankar, tänkte jag. – Jag önskar mig … Continue reading

Posted in Visionerna | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Kortfattad pedagogik

Alla ämnen ska innefatta aktiviteterna –  förklara, argumentera, analysera, generalisera. Allt lärande ska omslutas av – budskap, redskap, ledarskap, gemenskap! Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Fåordig pedagogik Professorn i pedagogik Detektiv i min pedagogik!

Posted in Barns rättigheter, Pedagogik, Skolrättigheter | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Framgångarna i skolan

Framgångsrika lärare är modeller för andra lärare i skolan riktade kompetensutvecklingar höga förväntningar man har koll på varje elev och dess kunskapsutveckling relationerna på arbetsplatsen och värdegrundsarbete inkluderande syn god elevhälsa samsyn kring mål Detta i Dagens Nyheter! Jag tänker: … Continue reading

Posted in Värdegrunden | Tagged , , | 3 Comments

Rektorernas ledning syns i elevernas resultat

Det pedagogiska ledarskapet – rektorns roll – är avgörande för den enskilde elevens resultat visar en undersökning. Om skolan lyckas beror det på rektor. Läser vi våra lärodokument står det mycket om rektors roll i skolan. Nu hör jag på … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , | 2 Comments

”Motiveras av att bli sedda”

Jag läser DNjobb denna morgon. Jag följer de artiklar som handlar om ledarskap. Idag intervjuas en ledare om ”Konsten att motivera på rätt sätt” under DN-fliken Jobb och Karriär: Kortfattat: människor drivs av olika saker och motiveras också av olika … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Läraryrket och lärarrollen, Värdegrunden | Tagged , , , , | Leave a comment