Tag Archives: motivation

Motivation

Motivation? Jag ser den överallt. Den syns ibland som en tonåring som plötsligt lutar sig framåt, en annan som viftar med deltagarhanden i luften, den spontana rösten och jag ser också hur den i samma stund dör ut därför den … Continue reading

Posted in Hinder för lärande | Tagged , , , , | Leave a comment

Att förvalta ett HUR i läsundervisningen

Jag läser en spännande rapport om hur det står till med elevernas läsning. Det är Skolverkets skrift: Texters, textuppgifters och undervisningens betydelse för elevers läsförståelse, en fördjupad analys av PIRLS 2006 av Caroline Liberg. Ja, titeln är besvärlig och det … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Litteratur och läsning, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Barnet! Ett rörande rörligt subjekt i ett sammanhang!

Barnet är nyfiket. Världen byggs ut allteftersom barnet tar steg i olika riktningar. Vi som är omkring detta barn ska göra vårt allra bästa för att skapa världar som är värdiga att kliva in i. Och vi ska omsluta barnet … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Skolrättigheter | Tagged , , , | Leave a comment

”Motiveras av att bli sedda”

Jag läser DNjobb denna morgon. Jag följer de artiklar som handlar om ledarskap. Idag intervjuas en ledare om ”Konsten att motivera på rätt sätt” under DN-fliken Jobb och Karriär: Kortfattat: människor drivs av olika saker och motiveras också av olika … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Läraryrket och lärarrollen, Värdegrunden | Tagged , , , , | Leave a comment