Tag Archives: Ulf Stark

Musiken mellan raderna och en samling inbundna musikverk

I böcker benämns ofta musikstycken och de är en del av texten och berättelsen. Musiken mellan raderna kan bli musik i rummet. Om vi läser högt och finner att berättelser innehåller musik kan vi låta eleverna lyssna och röra sig … Continue reading

Posted in Boken i undervisningen, Musik | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Podd med Ulf Stark

Varmt välkomna att lyssna till podden Läs för livet. Detta är det senaste programmet. Det handlar om bilderboken. Ett samtal med Ulf Stark. Inlägg som berör samma teman: Lyssna vårt samtal om bilderboken och en bild hur jag tänker mig … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning | Tagged , , | Leave a comment

Lektionsförslag; Ta en text och förändra den med ord som inte, aldrig etc

Ta en text, vilken som helst, och placera in ordet inte och andra ord som gör att textens innehåll inte längre har ägt rum eller vad som nu kommer att ske med innehållet, läs båda texterna högt och dela innehåll … Continue reading

Posted in Boken i undervisningen, Frågekonsten, Högläsning, Inkludering, Källkritik och undervisning, Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet | Tagged , , , , , , , | 6 Comments

Böckernas kapitel är utmärkta att skapa ordberikarundervisning genom

S K A P A    L E K T I O N E N    U R    B O K E N Ta en skönlitterär bok. Ta en faktabok. Ta en bok. Gå igenom boken och skriv ned … Continue reading

Posted in Boken i undervisningen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Hur att förbereda en text i undervisningenön

Jag ska visa hur jag förbereder mina textpresentationer, alltså även de jag gör i högläst form. Jag bekantar mig alltid noggrant för att förstå hur jag ska undervisa om texten. Jag gör det i undervisningar kring högläsningtexter som jag läser … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Källkritik och undervisning, Lektioner och lektionsförslag, Styrdokumenten, Svenska | Tagged , , , , , , , , , , , , | 13 Comments

Att förvalta ett HUR i läsundervisningen

Jag läser en spännande rapport om hur det står till med elevernas läsning. Det är Skolverkets skrift: Texters, textuppgifters och undervisningens betydelse för elevers läsförståelse, en fördjupad analys av PIRLS 2006 av Caroline Liberg. Ja, titeln är besvärlig och det … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Litteratur och läsning, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Föreläst idag och sen föredrog Ulf Stark

Föreläst idag. För LTG-rörelsen. Jag gjorde en hel lektion. Modellade. Alla var därmed engagerade. Det blev väldigt bra och jag är nöjd. Sedan blev jag nöjd då jag stannade kvar och lyssnade på en helt fantastiskt underbar Ulf Stark. Vi … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment