Tag Archives: argumentera

Gärdenfors: Konsekvenserna för minnet – vad behöver vi minnas?

Jag läser i Peter Gärdenfors bok – Lusten att förstå, Om lärande på människans villkor, Natur och Kultur, 2010 Jag citerar: Vårt begränsande arbetsminne gör att människorna i en renodlat muntlig kultur får använda speciella trick för att minnas. I … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Litteratur kopplat till musik

Fick en underbar lektionsidé av en elev här: Eleverna fick till uppdrag att välja ut musik till en bok de hade läst. Den musiken skulle de sedan förklara och beskriva sambandet till den litteratur de läst. I uppdraget ingick också … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning, Misstagen, Musik, Pedagogik | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kursplanernas fyra viktigaste ord!

Jag läser mina kursplaner. Nu är de inte mina kursplaner utan elevernas rättigheter. Men jag läser just nu i min ena kursplanebok. Jag har tre stycken, den ena har jag med mig då jag föreläser, den andra boken om kursplanerna … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Frågekonsten, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , | 8 Comments

Kortfattad pedagogik

Alla ämnen ska innefatta aktiviteterna –  förklara, argumentera, analysera, generalisera. Allt lärande ska omslutas av – budskap, redskap, ledarskap, gemenskap! Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Fåordig pedagogik Professorn i pedagogik Detektiv i min pedagogik!

Posted in Barns rättigheter, Pedagogik, Skolrättigheter | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Skolans julpyssel och traditionen att göra!

– Nej, jag tänker inte pyssla, sa en elev under julpysseldagarna! Jag bara tänker inte  Anne-Marie! – Berätta om dina tankar, jag behöver få kunskap om dem, frågar jag. – Säg till mig vad som är meningen med att göra … Continue reading

Posted in Autodidakten, Hinder för lärande, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten | Tagged , , , , | 7 Comments