Tag Archives: pedagogiska frågor

Fokus på bokens innehåll och inte genast bedöma läsaren

Bedömningarna ska tjäna innehållet och utvecklingen i undervisningen Det är avgörande viktigt att alla barn i skolan får lära sig att läsa och att de under hela sin skolgång får underhålla läsförmåga  genom att läsa och utveckla den. Det är … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Skolbyggnaderna!

Jag blir omedelbart nyfiken då jag tar i handtaget till dörren som leder in i skolbyggnaderna. Det är frågorna som väcks i mig som jag tycker om. Det som sker är att min pedagogiska kreativitet får både svar och funderingar. Inlägg … Continue reading

Posted in Verkligheten | Tagged , , , | Leave a comment

Nollornas läroplan

Nollornas läroplan! Smaka på orden. Smaka på orden! Hur smakar de? Våra sätt att presentera skolan tar sig sina uttryck. Jag har i boken Vägen till skriftliga omdömen värnat och vädjat till det språk och de begrepp vi använder i … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Matematikundervisning, Misstagen, Ordförrådet, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Pedagogiska grubblerier – Varför vill inte eleverna lära sig i skolan?

Barn utanför skolan ger sig inte förrän de klarat av saker och ting – i skolan ger de upp innan de ens prövat. Om jag skriver så betyder det att jag har massor att undersöka. Det betyder inte att jag … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Pedagogik | Tagged , , | 14 Comments

Vad, hur och varför – om mobilens okända nummer

För en tid sedan upptäckte jag att om vi får ett okänt telefonnummer så svarar vi inte vi söker på hitta eller liknade plats vi får ett namn vi söker på detta namn på facebook får vi ingen träff där … Continue reading

Posted in Autodidakten, Ordförrådet, Styrdokumenten | Tagged , , , , | 1 Comment

Rektorernas ledning syns i elevernas resultat

Det pedagogiska ledarskapet – rektorns roll – är avgörande för den enskilde elevens resultat visar en undersökning. Om skolan lyckas beror det på rektor. Läser vi våra lärodokument står det mycket om rektors roll i skolan. Nu hör jag på … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , | 2 Comments

… och ord som inte…

Jag vet inte vad jag ska säga! Det är fullkomligt fantastiskt märkligt att detta ord kan uppstå. Det är inte barn som hittat på det här. Det är någon vuxen som inte har förstått eller tagit ansvar. Nu läste jag … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Skolorden, Värdegrunden | Tagged , , , , | 2 Comments