Tag Archives: hur läser jag

Fokus på bokens innehåll och inte genast bedöma läsaren

Bedömningarna ska tjäna innehållet och utvecklingen i undervisningen Det är avgörande viktigt att alla barn i skolan får lära sig att läsa och att de under hela sin skolgång får underhålla läsförmåga  genom att läsa och utveckla den. Det är … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Den slarvige läsaren!

Vi har blivit de skrivande människorna. Alla skriver i olika former och den digitala världen erbjuder oss att trycka ut våra tankar i det offentliga rummet. Vi kan kommentera inlägg i dagspressen, vi kan sända sms till när och fjärran, … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Verkligheten | Tagged , , , , , , , , , | 10 Comments