Tag Archives: Jardenberg

Nyhetsvärdet har deklarerats!

Läs detta! Jag njuter alltid av Croneman! Och Jardenbergs kommentarer! Jag skrattar, om än med både glädje och skräck, då jag läser om den av Johan Croneman icke betalda TV-avgiften och  hur det mer privata smaskeriet blir stornyheter som lägger … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Verkligheten | Tagged , , | Leave a comment

I de delbaras värld är källkritiken en kärleksförklaring! Källförälska dig!

I de delbaras värld – en slags helhetstanke! Nätet gör allt delbart. Allt som skrivs blir kollektivt. Alla fotografier kan hämtas. Alla idéer plockas upp. Allt är delbart. Det gör nätet stort. Det gör det delbara till något större än … Continue reading

Posted in Autodidakten, Källkritik och undervisning, Kommunikationen | Tagged , , , , , , , , , , , | 4 Comments