Tag Archives: lärarens betydelse för elevens framgång senare i livet

Lärarens betydelse för eleven och den vuxnes lärande

Jag läste en mycket intressant artikel i tidningen – International Herald Tribune – om relationen till det tidiga lärandet i förskolan och relationen till lärandet som vuxen. *** Students who had learned much more in kindergarten were more likely to … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Skolrättigheter | Tagged , , , , , | Leave a comment