Tag Archives: layout

Undervisning: Vikten av testläsning

Istället för ordningsregler skulle jag, hade jag, andra texter i klassrummet. Jag hade författares ord, strofer ur dikter och rader ur musikstycken. Då det gäller undervisning om hur man skriver och måste gå tillbaka till sin text för att ändra … Continue reading

Posted in Kollegial läsande, Konsultation av något slag, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Undervisningen | Tagged , , , , | Leave a comment

Uppbyggandet och uppfattandet

Tack alla ni som svarade på frågan hur mina texter upplevdes på den här nya bloggen. Jag tänker så här: Jag har min laptop och läser av mina blogginlägg på min dators storlek. Jag relaterar alltså bara till det format … Continue reading

Posted in Autodidakten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment