Tag Archives: semikololn

Undervisning: Skiljetecken och hur att använda dem

Jag har alltid berättat om skiljetecknen. Alltid lekt med dem i språket, i det talade framför allt. Undervisningen har alltid handlat om allt som bygger upp en mening, därmed också punkter, kommatecken, utropstecken, semikolon. Redan i årskurs ett har vi … Continue reading

Posted in Svenska, Svenskämnet | Tagged , , , | Leave a comment