Tag Archives: ställa sig frågande

Skrivundervisningen – lärarens visning av

Jag har skrivit några böcker. Det gör att jag är helt införstådd i det hemska att texten på inget vis är klar då jag har skrivit färdigt. Det betyder att man har ett slags råmanus. Och sedan tar själva skrivpetandet … Continue reading

Posted in Strategier, Svenskämnet | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Pojk och flickdiskussionen… får man inte lyfta frågorna?

Idag satt jag i en diskussion där jag hörde mig själv säga att pojkarna hamnar lite snett i skolan, och att de läser sämre än vad de behöver göra, att vi lärare ska arbeta för att just pojkar läser mer … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , | 3 Comments