Läroplan och kursplan rörande läsning – här är frågor att utveckla:

P1190827

Genom läroplan- och kursplaner: Anne-Marie Körling feb. 2013

Syfte och källa:

Samtliga dessa frågor är hämtade ur Lgr 11. En del av frågorna är hämtade ur det inledande kapitlet i läroplanen, andra är hämtade ur kursplanen för svenska. Frågorna är inte avsedda för att kontrollera din undervisning utan avsedda att väcka tankar om den, få dig att se vad eleverna gör och framförallt hur de lär. Låt oss tänka att vi tillsammans kan undersöka svaren, eller om de uteblir, varför de kan göra det och hur vi i så fall kan skapa innehåll ihop.

Här är frågorna:

 • Syftet med ämnet svenska kan du läsa här. Hur tänker du om litteraturens roll i då du läser den här texten?

”Svenska är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” Lgr 11, s.222

 • Hur vet du, eller har du exempel på, hur dina elever genom litteraturläsning har fått en ökad förståelse för andra människor? (Lgr 11 fråga)
 •  Hur vet du, eller hur kan du berätta, om elevernas förmåga till inlevelse, då det gäller läsning och högläsning? Ge exempel? (Lgr 11 fråga)
 • Hur ser du i ditt klassrum att eleverna tar initiativ till läsning? Hur kan eleverna välja att läsa och vad att läsa? Finns det böcker att välja på i klassrummet? (Lgr 11)
 • Utmaningar – hur vet du, och när ser du, att elever tar utmaningar i sin läsning? Till exempel byter från en genre till en annan? Hur stöttar du denna övergång? (Lgr 11)
 • Hur ser du att eleverna har utvecklat sin läsförmåga, exempelvis, att de kan läsa självständigt, och hantera att välja litteratur? (Kursplanen i svenska)
 • Hur möter du elevernas spontana frågor kring det eleverna läser? Ställer de frågor? Hur ser du på den självständiga läsningen? (Kursplanen i svenska)
 • Hur arbetar du med det vidgade textbegreppet, alltså bild och text i samspel, och finns det bilderböcker för eleverna att läsa och välja bland? Hur ser du på bilderboken? (Kursplanen i svenska)
 • Hur sprider ni era läserfarenheter, bokval och eget intresse för boken och dess innehåll, privat läsning som den ni läser i skolan, bland kollegor eller för elever? (Kursplanerna i svenska)
 • Ge förslag på hur dina elever har/kan utveckla svenska språket genom läsning och högläsning, hur vet du att det äger rum, ge exempel ur egen verksamhet?
 • Hur ser du att eleverna är intresserade av att läsa? Är det skillnad på elevernas läsning av skönlitteratur och faktatexter?
 • Hur undervisar du OM skönlitteratur och olika typer av texter?
 • Hur har ni undervisat i de nordiska grannspråken och de nationella minoritetsspråken? Om inte berätta?
 • I kursplanen för svenska står att eleverna ska analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, berätta hur du har undervisat om detta?
 • Lässtrategier är ett innehåll i kursplanerna för svenska. Berätta vilka strategier du lyfter fram i din undervisning. Nämn så många du kan?
 • Vilka genrer undervisar du om, i och genom?
 • Hur ser din läsundervisning ut i relation till tyst läsning, högläsning och gemensam läsning?
 • Hur rekommenderar du en bok till en kollega?
 • Hur vill du få en bok presenterad för dig?
Det här inlägget postades i Litteratur och läsning, Pedagogiska samtal. Bokmärk permalänken.