Skapa lärarintresse för det eleverna väljer att läsa

Bristande intresse för det barn läser och krav på läsförståelse å andra sidan skapar onödiga hinder. Det läraren är intresserad av ska eleverna visa intresse för men det omvända hinns inte med. Att dela intresse handlar om att förtäta intresse. Barn reagerar på det vi är intresserade av och därmed går det att låna intresse av vuxna. Lärare som är intresserade av vad undervisningen ger skapar fokus och samtidigt intresse hos eleverna. Det här låter sig inte göras i en handvändning. Det handlar mer om en attityd hos läraren där allt som sker i klassrummet hör ihop. Att visa mer intresse för det barn väljer att läsa handlar om att lära sig om vad elever läser och vad dessa böcker innehåller. Därför behöver vi samtala mer om det vi läser och då utan att värdera böckerna som sämre, bättre, lättare eller svårare. Vi ska samtala om innehållet och vad som intresserar eleverna i dem. Vi ska tala om vad vi tänker och känner när vi läser. Vi ska fråga om vad som förändras för oss och vilka världar som öppnades och som innan var okända för oss. Vi kan också låta barnen läsa för att de läser och låta dem berätta just det de vill berätta. Allt är inte allmängods för att det står i en bok. Boken och läsaren kan ha hemligheter tillsammans. Låt det vara så.

Hej HOPP

Anne-Marie Körling 

Det här inlägget postades i Läraryrket och lärarrollen. Bokmärk permalänken.